Ce pregatire primesti la

Inginerie Economica Industriala

Perspective: Inginer 4.0 - Antreprenor - Manager

Specializarea de Inginerie Economica Industriala este cuprinsa in cadrul domeniului Inginerie si Management si se preda in limba romana sau engleza.

Misiunea invatamantului de inginerie economica este de a forma prin studii interdisciplinare (ingineresti, manageriale si economice), specialisti de sinteza, capabili sa proiecteze, sa organizeze si sa conduca sisteme complexe.

Ce veti invata? Planul de invatamant cuprinde discipline tehnice, economice, manageriale si informatice. Pentru mai multe detalii despre materiile studiate in fiecare an de studiu, vizitati sectiunea din cadrul site-ului.

Materiile studiate se impart in felul urmator:
– cca. 45% pregatire inginereasca
– cca. 40% pregatire manageriala si economica
cca. 15% pregatire digitala

Cu ce te pregatim?

Inginerie

Economie

Digitalizare

Pe parcursul celor 4 ani de studii, vei dobândi cunoștințe importante care sa te pregătească pentru cele mai dificile provocări ale vieții de inginer, manager sau antreprenor. Iti prezentam aici programa analitica a fiecărui an de studiu.

Indiferent de linia de studiu romana sau engleza, subiectele studiate sunt urmatoarele:

(actualizat 2023)

Anul 1 de studiu:

 • Analiza matematicaIn cadrul acestei materii, studentul se familiarizeaza cu matematica (analiza matematica) specifica folosita de un inginer: calculul diferentialelor si a derivatelor partiale pentru diferite functii, schimburi de variabile,integrale curbilinii sau alte notiuni foarte utile in munca sa.
 • Algebra liniara, geometrie analitica si diferentialaAl doilea modul de matematica se refera la studiul algebrei, in care studentul va dobandi notiuni de calcul pentru sisteme de ecuatii algebrice, ranguri de matrici, optimizare/programare liniara prin rezolvare grafica sau folosind problema transporturilor. Este o noua baza pentru modul de gandire a viitorului inginer.
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programareIn cadrul acestui modul, studentul se va obisnui cu lucrul pe calculator pe cele mai utilizate sisteme de operare (Windows X, Windows NT, UNIX: Linux, etc.), programele esentiale (Ms. Office, etc.) dar si structurarea informatiilor utilizand schemele logice. In partea a doua a cursului va invata notiuni de programare.
 • Geometrie descriptivaEste materia care dezvolta transpunerea obiectelor pe hartie, din punct de vedere tehnic. Studentul va invata cum sa transpuna elementele geometrice din spatiu in plan, reprezentarea grafica respectand standarde internationale, viziunea corecta privind vederea in spatiu si simtul proportiei.
 • ChimieStudentul va invata notiunile de baza in chimie, corelaţia care există între structura electronică, poziţia elementelor în sistemul periodic, legăturile chimice şi fizice care se formează între elemente şi proprietăţile substanţelor şi materialelor.
 • Stiinta si ingineria materialelorStudentul invata sa stie sa faca distinctie intre principalele categorii de materiale de uz tehnic, sa coreleze materialele dupa compozitie si structura.
 • FizicaStudentul invata sa cunoasca notiunile fundamentale si legile ce guverneaza procesele: mecanice, calorice,electrice si magnetice si sa inteleaga interactiunile ce caracterizeaza procesele fizice.
 • Cultura managerialaEste prima materie in care studentul are contactul cu managementul si invata terminologia cu care opereaza managementul, cunoaste conţinutul activitaţii manageriale, utilitatea, rolul şi locul managementului în societate.
 • Desen tehnic si infograficaDesenul este un limbaj universal care inlesneste comunicarea intre oameni, fara a fi limitat de cuvinte. Desi nonverbal este cel mai expresiv, complex si accesibil limbaj, folosit din cele mai vechi timpuri şi avand o larga raspandire in arta, economie, industrie, altele. Pentru un inginer, este metoda de comunicare de baza.
 • Limba strainaPentru ca un inginer trebuie sa interactioneze pe plan international cu alti ingineri, acesta trebuie sa cunoasca limbi straine. Sectia ii ofera, la alegere studierea urmatoarelor limbi: engleza, germana, franceza, italiana.
 • SportPotrivit proverbului "Mens sana in corpore sano", tinerii ingineri trebuie sa aiba un corp sanatos si bine dezvoltat. Orele de educatie fizica il duc spre acest obiectiv.
 • Comunicare managerialaFiind integrat in sisteme sociale, viitorul inginer trebuie sa stie cum sa comunice eficient si eficace si sa înţeleagă modul în care personalitatea, percepţia şi emoţiile personale şi ale celorlalţi influenţează procesul comunicării.
 • Bazele ingineriei sistemelor IStudentul invata teoria sistemelor, caracteristicile si aplicabilitatea sistemelor cibernetico-industriale, structura si ierarhizarea agentilor economici si tehnici si elemente ale sistemului decizional.
 • Matematici specialeAl treilea modul de matematica il familiarizeaza pe student cu matematica diferentiala, in care el trebuie sa recunoasca utilitatea si aplicabilitatea ecuatiilor diferentiale.
 • Electrotehnica si masini electricePrezentarea elementelor de baza ale electrotehnicii si electromagnetismului si calculul valorilor circuitelor electrice simple.
 • Mecanica IMecanica este una din cunostintele de baza ce trebuie sa le aiba un inginer in meseria sa. Aceasta materie, studiata in 2 semestre are menirea de a-l familiariza cu cele trei elemente ale mecanicii: statica, dinamica si cinematica. Este o materie care desluseste multe fenomene care pentru unii sunt inca un mister.
 • Practica specifica inginereascaModulul de practica din primul an de studiu se face la laboratorul special creat pentru asa ceva, in cadrul univeristatii, iar studentii au un prim contact cu utilajele si tehnologiile utilizate in practica industriala. Orele de practica se desfasoara pe tot parcursul anului, saptamanal.

Anul 2 de studiu:

 • Rezistenta materialelorStudentul acumuleaza cunoştinţe indispensabile pregătirii inginerilor chemaţi să găsească soluţii eficiente în proiectarea, realizarea raţională şi exploatarea maşinilor, utilajelor, instalaţiilor sau structurilor mecanice, cu înregistrarea unor consumuri materiale şi energetice reduse, fără a diminua, însă, siguranţa în exploatare a acestora.
 • Grafica asistata de calculatorEditarea desenelor în planul 2D utilizând programul AutoCad şi să aplice setările necesare obţinerii unui format conform normelor desenului tehnic, modelarea de piese complexe în spaţiul tridimensional utilizând programul SolidWorks, editarea pe calculator a desenelor 2D si modelarea 3D a solidelor.
 • Tolerante si control dimensionalExactitatea este o caracteristica importanta a inginerului. Aceasta materie il familiarizeaza pe student cu mijloacele de masurare clasice dar si utilizarea mijloacelor de masurare moderne, masina de masurare in coordonate, masina de scanare 3D si utilizarea calculatorului pentru prelucrarea datelor achizitionate de la mijloacele de masurare digitale.
 • Electronica si automatizariStudentul invata cunostinţele privind teoria sistemelor şi control automat, analiza şi sinteza sistemelor, stabilitate, controlabilitate şi observabilitate precum si avantajele şi dezavantajele structurilor uzuale ale sistemelor automate industriale. Deasemenea, cum sa proiecteze montaje electronice, sa cunoască şi să utilizeze aparatura electronică de măsură şi control din laborator dar si sa aprofundeze instalatiile electronice cu aplicatii industriale.
 • Bazele inginerie sistemelor II
 • Bazele economieiSe vor prezenta mijloacele, metodele şi mecanismele folosite la nivel macroeconomic pentru a genera, preveni sau evita implicaţiile inflaţiei şi şomajului, influenţele externe producţiei naţionale datorită globalizării dar si determinanţii producţiei la nivel naţional.
 • Etica si integritate academica
 • Limba strainaCunoaşterea specificului documentelor scrise în stil formal. Cunoaşterea tipurilor de texte frecvente în domeniul tehnic şi ştiinţific. Studierea strategiilor de informare şi utilizare corectă a surselor. Studierea funcţiilor lingvistice şi structurilor lingvistice specifice discursului tehnic şi ştiinţific. Limba este la alegere: engleza, germana, franceza, italiana.
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematicaProbabailitatea si statistica sunt stiinte foarte importante pentru un inginer. Acest curs este menit sa familiarizeze studentul cu interpretarea datelor obţinute în procesele industriale din punct de vedere statistic si probabilistic.
 • Mecanisme si organe de masiniViitorul inginer invata sa cunoască elementele componente ale maşinilor (mecanismele, respectiv organele de maşini generale) din punctul de vedere al construcţiei, calculului şi proiectării si principiile fundamentale de proiectare în construcţia de maşini. Rolul funcţional al mecanismelor şi organelor de maşini, modul de transmitere al sarcinilor şi a mişcării, respectiv principiile de calcul ale acestora sunt alte probleme atinse in acest curs.
 • Cercetare operationalaDupa studierea acestui modul, studentul va fi capabil sa utilizeze cunostintele de algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala pentru reprezentarea grafica a problemelor de optimizare si sa identifice domeniul admisibil si solutia optima a unei probleme de optimizare.
 • Economia IntreprinderiiMaterie pur economica in care studentul invata să cunoască mecanismele unei economii de piaţă şi determinanţii în dinamică ai cererii şi ai ofertei si sa înţeleagă modul de formare a valorii unui produs şi implicaţiile utilităţii lui asupra preţului precum şi formele pe care le îmbracă concurenţa pe piaţă.
 • Bazele proiectarii tehnologice asistate de calculatorModelarea parametrică a reperelor utilizând un program de modelare 3D parametrica  open - source ce dispune de instrumente similare cu Catia, SolidWorks sau Solid Edge și este compatibil MCAD, PLM, CAx si CAE. Cursul cuprinde modelare parametrica si/sau directa cu solide/suprafete, animatie, extragerea desenelor plane.
 • Informatica aplicataDescrierea şi folosirea diferitelor tipuri de date care intervin în prelucrarea informaţiilor, organizarea şi prelucrarea datelor utilizând baze de date si operarea cu instrumente specifice unui sistem de gestiune a bazelor de date sunt doar cateva din subiectele prezentate in cadrul acestui curs.
 • Legislatie economicaEste o materie care il specializeaza pe student inca intr-o directie. Aici va asimila un vocabular minim de termeni juridici in domeniul legislatiei economice, va cunoaste societatile comerciale, contractele comerciale si responsabilitatiile pe care le implica fiecare tip de societate comerciala.
 • Mecanica IIMecanica este una din cunostiintele de baza ce trebuie sa le aiba un inginer in meseria sa. Aceasta materie, studiata in 2 semestre are menirea de a-l familiariza cu cele trei elemenete ale mecanicii: statica, dinamica si cinematica. Este o materie care desluseste multe fenomene care pentru unii sunt inca un mister.
 • Design industrial si inginerie economica
 • Practica specifica inginereascaDupă parcurgerea celui de-al doilea modul de practică studenţii vor fi capabili să prescrie fluxul tehnologic de realizare a unei piese, să repartizeze execuţia operaţiilor aferente realizării diferitelor piese la maşinile unelte indicate în fluxul tehnologic si sa urmărească execuţia operaţiilor pieselor.

Anul 3 de studiu:

 • Mecanisme si organe de masini II
 • Masini si echipamente de fabricatieDupă parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili să identifice principalele tipuri de utilaje şi echipamente de fabricaţie si să cunoască posibilităţile tehnologice ale diverselor tipuri de utilaje de fabricaţie.
 • Modelarea si simularea sistemelor economiceÎn urma cursului studentul va cunoaşte etapele unui proiect de simulare, va înţelege avantajele simulării şi rolul acesteia în optimizarea proceselor, va cunoaşte principalele metode de reducere a complexitatii unui model de simulare si va invata sa foloseasca un produs software destinat simulării sistemelor discrete.
 • Tehnologii de fabricatieStudentul va invata in cadrul acestui curs sa elaboreze un itinerar tehnologic de prelucrare prin aşchiere, să calculeze adaosurile de prelucrare, dimensiunile intermediare, norma tehnică de timp dar si să aleagă maşinile unelte, dispozitivele, sculele şi verificatoarele adecvate pentru prelucrarea pieselor.
 • Marketingin timpul cursului, studentul va invata sa gestioneze ciclul de viata al produselor, sa determine politica de preturi, sa elaboreze mesaje promotionale, practic toate activitatiile pentru a organiza compartimentul de marketing intr-o organizatie.
 • Terminologie in afaceriCunoaşterea specificului terminologiei de business. Cunoaşterea tipurilor de texte frecvente în domeniul tehnic şi ştiinţific. Studierea strategiilor de informare şi utilizare corectă a surselor. Studierea funcţiilor lingvistice şi structurilor lingvistice specifice discursului de afaceri. Limba este la alegere: engleza sau germana.
 • Cercetari de marketingProcesul decizional presupune utilizarea cercetărilor de marketing în mod eficace şi eficient, pentru o mai buna cunoastere si intelegere a mediului intern şi extern al organizaţiei, pentru alegerea celor mai adecvate variante de produs, pret, distributie si promovare, precum si pentru evaluarea politicii firmei.
 • Managementul tehnologiilor globaleSă cunoască problemele generale de Protecţia Mediului. Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării organizaţionale Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. Identificarea pe fluxurile tehnologice a aspectelor de mediu semnificative si nesemnificative. Intocmirea unei Politici de Mediu intr o firma, privind imbunatatirea continua a performantelor de mediu.
 • Managementul dezvoltarii durabileSă cunoască problemele generale de Protecţia Mediului şi a conceptului de Dezvoltare Durabilă. Evenimente mondiale semnificative specifice conceptului Dezvoltării Durabile. Combaterea, controlul poluării şi monitorizarea factorilor de mediu. Să analizeze un flux tehnologic din punct de vedere al problemelor de mediu. Să identifice aspectele de mediu şi să le selecteze pe cele semnificative. Sa realizeze o analiza SWOT privind problemle legate de Protectia Mediului in firma.
 • Dreptul muncii
 • Dreptul industrial
 • Masini, roboti si echipamente flexibile de fabricatie I
 • Bazele managementului
 • Contabilitate
 • Finante si creditare
 • Practica de specialitate
 • Grafica
 • Lean manufacturing

Anul 4 de studiu:

 • Masini, roboti si echipamente flexibile de fabricatie II
 • Ingineria sistemelor de productieIn cadrul acestei discipline studentul cunoaște aspecte concrete de gestionare a proceselor din cadrul activității de producției. Se va familiariza cu principiile cele mai noi ale Industry 4.0 si modurile moderne prin care digitalizarea aduce progresul productiv.
 • Managementul intreprinderii simulate
 • Design si ergonomieErgonomia vizează proiectarea instrumentelor, echipamentelor, activităţilor, spaţiului şi mediului de muncă astfel încât sarcina de muncă să se potrivească omului și nu invers. După parcurgerea disciplinei studenţii vor cunoaște principiile de proiectare ergonomică, vor fi capabili să analizeze interacţiunile dintre componentele sistemului de muncă și să proiecteze ergonomic produse, spații de muncă și sisteme de muncă.
 • Analiza economica
 • Bazele managementului II
 • Management financiar
 • Bani, banci, piete de capital
 • Managementul inovarii
 • Comert intern si internationalAceasta materie contribuie la aplicarea cunostintelor fundamentale de cultura tehnica generala si de specialitate in solutionarea unor probleme specifice afacerilor in acest domeniul comercial
 • Politici comunitare
 • Terminologie in afaceriCunoaşterea specificului terminologiei de business. Cunoaşterea tipurilor de texte frecvente în domeniul tehnic şi ştiinţific. Studierea strategiilor de informare şi utilizare corectă a surselor. Studierea funcţiilor lingvistice şi structurilor lingvistice specifice discursului de afaceri. Limba este la alegere: engleza sau germana.
 • Managementul calitatii
 • Sisteme informatice in management
 • Managementul performantei
 • Managementul resurselor umaneDisciplina abordează subiecte privind gestiunea resurselor umane ale organizaţiei, asigurarea calităţii şi dezvoltării acesteia: definirea cadrului conceptual al managementului resurselor umane, determinarea necesarului de resurse umane pentru organizaţie în concordanţă cu obiectivele generale pe care aceasta le urmăreşte, noţiuni şi metodologii despre recrutarea şi selectarea resursei umane și gestionarea resursei umane în condiţii de eficienţă pentru organizaţie şi satisfacţie pentru resursa umană.
 • Managementul proiectelor
 • Managementul logisticii
 • E-commerce
 • Distributia marfurilor industriale
 • Studiul munciiDisciplina pregătește studenții pentru a fi capabili să evalueze eficienţa umană în muncă, să analizeze resursele şi factorii care influenţează eficienţa economică a unui proces de muncă și să utilizeze instrumente moderne pentru organizarea locurilor de muncă și îmbunătăţirea proceselor (instrumente Lean Management). La orele de aplicații studenții se familiarizează cu utilizarea sistemelor de timpi predeterminați MTM, care reprezintă baza pentru alegerea metodei de muncă, stabilirea timpilor de muncă și numărului de operatori necesari pe linia de producție.

Departamentul de Management si Inginerie Economica

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Facultatea de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei


B-dul Muncii nr. 103-105
Cluj-Napoca

contact@ingineriesimanagement.ro

Ne gasesti si aici

Admitere 2024

Ce posturi pot ocupa absolventii nostri?

– Proiectant de sisteme productive;
– Inginer tehnolog, inginer de productie;
– Manager de diferite niveluri;
– Intreprinzator particular;
– Expert, consultant în probleme tehnico-economice;
– Inspector de credite în banci;
– Activitati de îndrumare si control;
– Director de vanzari;
– Activitati de marketing pe piata interna si internationala;
– Activitati de prognoza, planificare si investitii;
– Activitati de organizare si management;
– Activitati de asigurare a calitatii si protectia mediului;
– Proiectare (tehnica) tehnologica.

Noi te pregatim pentru meseriile viitorului: inginer 4.0 – antreprenor – manager. Decizia e la tine!