Ce pregatire primesti la

Inginerie Economica Industriala

Perspective: Inginer 4.0 - Antreprenor - Manager

Specializarea de Inginerie Economica Industriala este cuprinsa in cadrul domeniului Inginerie si Management si se preda in limba romana sau engleza.

Misiunea invatamantului de inginerie economica este de a forma prin studii interdisciplinare (ingineresti, manageriale si economice), specialisti de sinteza, capabili sa proiecteze, sa organizeze si sa conduca sisteme complexe.

Ce veti invata? Planul de invatamant cuprinde discipline tehnice, economice, manageriale si informatice. Pentru mai multe detalii despre materiile studiate in fiecare an de studiu, vizitati sectiunea din cadrul site-ului.

Materiile studiate se impart in felul urmator:
– cca. 45% pregatire inginereasca
– cca. 40% pregatire manageriala si economica
cca. 15% pregatire digitala

Cu ce te pregatim?

Inginerie

Economie

Digitalizare

Pe parcursul celor 4 ani de studii, vei dobândi cunoștințe importante care sa te pregătească pentru cele mai dificile provocări ale vieții de inginer, manager sau antreprenor. Iti prezentam aici programa analitica a fiecărui an de studiu.

Indiferent de linia de studiu romana sau engleza, subiectele studiate sunt urmatoarele:

Anul 1 de studiu:

 • Matematici aplicate I In cadrul acestei materii, studentul se familiarizeaza cu matematica (analiza matematica) specifica folosita de un inginer: calculul diferentialelor si a derivatelor partiale pentru diferite functii, schimburi de variabile,integrale curbilinii sau alte notiuni foarte utile in munca sa.
 • Matematici aplicate IIAl doilea modul de matematica se refera la studiul algebrei, in care studentul va dobandi notiuni de calcul pentru sisteme de ecuatii algebrice, ranguri de matrici, optimizare/programare liniara prin rezolvare grafica sau folosind problema transporturilor. Este o noua baza pentru modul de gandire a viitorului inginer.
 • Matematici aplicate IIIAl treilea modul de matematica il familiarizeaza pe student cu matematica diferentiala, in care el trebuie sa recunoasca utilitatea si aplicabilitatea ecuatiilor diferentiale.
 • Programarea si utilizarea calculatoarelor In cadrul acestui modul, studentul se va obisnui cu lucrul pe calculator pe cele mai utilizate sisteme de operare (Windows X, Windows NT, UNIX: Linux, etc.), programele esentiale (Ms. Office, etc.) dar si structurarea informatiilor utilizand schemele logice. In partea a doua a cursului va invata notiuni de programare.
 • Geometrie descriptiva si desen tehnicEste materia care dezvolta transpunerea obiectelor pe hartie, din punct de vedere tehnic. Studentul va invata cum sa transpuna elementele geometrice din spatiu in plan, reprezentarea grafica respectand standarde internationale, viziunea corecta privind vederea in spatiu si simtul proportiei.
 • ChimieStudentul va invata notiunile de baza in chimie, corelaţia care există între structura electronică, poziţia elementelor în sistemul periodic, legăturile chimice şi fizice care se formează între elemente şi proprietăţile substanţelor şi materialelor.
 • Ingineria MaterialelorStudentul invata sa stie sa faca distinctie intre principalele categorii de materiale de uz tehnic, sa coreleze materialele dupa compozitie si structura.
 • FizicaStudentul invata sa cunoasca notiunile fundamentale si legile ce guverneaza procesele: mecanice, calorice,electrice si magnetice si sa inteleaga interactiunile ce caracterizeaza procesele fizice.
 • Cultura managerialaEste prima materie in care studentul are contactul cu managementul si invata terminologia cu care opereaza managementul, cunoaste conţinutul activitaţii manageriale, utilitatea, rolul şi locul managementului în societate.
 • Limba strainaPentru ca un inginer trebuie sa interactioneze pe plan international cu alti ingineri, acesta trebuie sa cunoasca limbi straine. Sectia ii ofera, la alegere studierea urmatoarelor limbi: engleza, germana, franceza, italiana.
 • SportPotrivit proverbului "Mens sana in corpore sano", tinerii ingineri trebuie sa aiba un corp sanatos si bine dezvoltat. Orele de educatie fizica il duc spre acest obiectiv.
 • Comunicare managerialaFiind integrat in sisteme sociale, viitorul inginer trebuie sa stie cum sa comunice eficient si eficace si sa înţeleagă modul în care personalitatea, percepţia şi emoţiile personale şi ale celorlalţi influenţează procesul comunicării.
 • Bazele ingineriei sistemelorStudentul invata teoria sistemelor, caracteristicile si aplicabilitatea sistemelor cibernetico-industriale, structura si ierarhizarea agentilor economici si tehnici si elemente ale sistemului decizional.
 • Electrotehnica si masini electricePrezentarea elementelor de baza ale electrotehnicii si electromagnetismului si calculul valorilor circuitelor electrice simple.
 • MecanicaMecanica este una din cunostintele de baza ce trebuie sa le aiba un inginer in meseria sa. Aceasta materie, studiata in 2 semestre are menirea de a-l familiariza cu cele trei elemente ale mecanicii: statica, dinamica si cinematica. Este o materie care desluseste multe fenomene care pentru unii sunt inca un mister.
 • Practica specifica inginereascaModulul de practica din primul an de studiu se face la laboratorul special creat pentru asa ceva, in cadrul univeristatii, iar studentii au un prim contact cu utilajele si tehnologiile utilizate in practica industriala. Orele de practica se desfasoara pe tot parcursul anului, saptamanal.

Anul 2 de studiu:

 • Rezistenta materialelorStudentul acumuleaza cunoştinţe indispensabile pregătirii inginerilor chemaţi să găsească soluţii eficiente în proiectarea, realizarea raţională şi exploatarea maşinilor, utilajelor, instalaţiilor sau structurilor mecanice, cu înregistrarea unor consumuri materiale şi energetice reduse, fără a diminua, însă, siguranţa în exploatare a acestora.
 • Grafica asistata de calculatorEditarea desenelor în planul 2D utilizând programul AutoCad şi să aplice setările necesare obţinerii unui format conform normelor desenului tehnic, modelarea de piese complexe în spaţiul tridimensional utilizând programul SolidWorks, editarea pe calculator a desenelor 2D si modelarea 3D a solidelor.
 • Toleranta si control dimensionalExactitatea este o caracteristica importanta a inginerului. Aceasta materie il familiarizeaza pe student cu mijloacele de masurare clasice dar si utilizarea mijloacelor de masurare moderne, masina de masurare in coordonate, masina de scanare 3D si utilizarea calculatorului pentru prelucrarea datelor achizitionate de la mijloacele de masurare digitale.
 • Teoria sistemelor si automatizariiStudentul invata cunostinţele teoretice şi practice privind teoria sistemelor şi control automat, analiza şi sinteza sistemelor, stabilitate, controlabilitate şi observabilitate precum si avantajele şi dezavantajele structurilor uzuale ale sistemelor automate industriale.
 • ElectronicaViitorul inginer invata sa proiecteze montaje electronice, sa cunoască şi să utilizeze aparatura electronică de măsură şi control din laborator dar si sa aprofundeze instalatiile electronice cu aplicatii industriale.
 • Economia IntreprinderiiMaterie pur economica in care studentul invata să cunoască mecanismele unei economii de piaţă şi determinanţii în dinamică ai cererii şi ai ofertei si sa înţeleagă modul de formare a valorii unui produs şi implicaţiile utilităţii lui asupra preţului precum şi formele pe care le îmbracă concurenţa pe piaţă.
 • Limba strainaCunoaşterea specificului documentelor scrise în stil formal. Cunoaşterea tipurilor de texte frecvente în domeniul tehnic şi ştiinţific. Studierea strategiilor de informare şi utilizare corectă a surselor. Studierea funcţiilor lingvistice şi structurilor lingvistice specifice discursului tehnic şi ştiinţific. Limba este la alegere: engleza, germana, franceza, italiana.
 • Probabilitate si statisticaProbabailitatea si statistica sunt stiinte foarte importante pentru un inginer. Acest curs este menit sa familiarizeze studentul cu interpretarea datelor obţinute în procesele industriale din punct de vedere statistic si probabilistic.
 • Mecanisme si organe de masiniViitorul inginer invata sa cunoască elementele componente ale maşinilor (mecanismele, respectiv organele de maşini generale) din punctul de vedere al construcţiei, calculului şi proiectării si principiile fundamentale de proiectare în construcţia de maşini. Rolul funcţional al mecanismelor şi organelor de maşini, modul de transmitere al sarcinilor şi a mişcării, respectiv principiile de calcul ale acestora sunt alte probleme atinse in acest curs.
 • Bazele economieiSe vor prezenta mijloacele, metodele şi mecanismele folosite la nivel macroeconomic pentru a genera, preveni sau evita implicaţiile inflaţiei şi şomajului, influenţele externe producţiei naţionale datorită globalizării dar si determinanţii producţiei la nivel naţional.
 • Cercetari operationaleDupa studierea acestui modul, studentul va fi capabil sa utilizeze cunostintele de algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala pentru reprezentarea grafica a problemelor de optimizare si sa identifice domeniul admisibil si solutia optima a unei probleme de optimizare.
 • Bazele proiectarii asistate de calculatorDescrierea şi folosirea diferitelor tipuri de date care intervin în prelucrarea informaţiilor, organizarea şi prelucrarea datelor utilizând baze de date si operarea cu instrumente specifice unui sistem de gestiune a bazelor de date sunt doar cateva din subiectele prezentate in cadrul acestui curs.
 • Drept si legislatieEste o materie care il specializeaza pe student inca intr-o directie. Aici va asimila un vocabular minim de termeni juridici in domeniul legislatiei economice, va cunoaste societatile comerciale, contractele comerciale si responsabilitatiile pe care le implica fiecare tip de societate comerciala.
 • MecanicaMecanica este una din cunostiintele de baza ce trebuie sa le aiba un inginer in meseria sa. Aceasta materie, studiata in 2 semestre are menirea de a-l familiariza cu cele trei elemenete ale mecanicii: statica, dinamica si cinematica. Este o materie care desluseste multe fenomene care pentru unii sunt inca un mister.
 • Practica specifica inginereascaDupă parcurgerea celui de-al doilea modul de practică studenţii vor fi capabili să prescrie fluxul tehnologic de realizare a unei piese, să repartizeze execuţia operaţiilor aferente realizării diferitelor piese la maşinile unelte indicate în fluxul tehnologic si sa urmărească execuţia operaţiilor pieselor.

Anul 3 de studiu:

 • Masini si echipamente de fabricatieDupă parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili să identifice principalele tipuri de utilaje şi echipamente de fabricaţie si să cunoască posibilităţile tehnologice ale diverselor tipuri de utilaje de fabricaţie.
 • Modelarea si simularea sistemelor economiceÎn urma cursului studentul va cunoaşte etapele unui proiect de simulare, va înţelege avantajele simulării şi rolul acesteia în optimizarea proceselor, va cunoaşte principalele metode de reducere a complexitatii unui model de simulare si va invata sa foloseasca un produs software destinat simulării sistemelor discrete.
 • Tehnologia fabricarii produselorStudentul va invata in cadrul acestui curs sa elaboreze un itinerar tehnologic de prelucrare prin aşchiere, să calculeze adaosurile de prelucrare, dimensiunile intermediare, norma tehnică de timp dar si să aleagă maşinile unelte, dispozitivele, sculele şi verificatoarele adecvate pentru prelucrarea pieselor.
 • Marketingin timpul cursului, studentul va invata sa gestioneze ciclul de viata al produselor, sa determine politica de preturi, sa elaboreze mesaje promotionale, practic toate activitatiile pentru a organiza compartimentul de marketing intr-o organizatie.
 • Cercetari de marketingProcesul decizional presupune utilizarea cercetărilor de marketing în mod eficace şi eficient, pentru o mai buna cunoastere si intelegere a mediului intern şi extern al organizaţiei, pentru alegerea celor mai adecvate variante de produs, pret, distributie si promovare, precum si pentru evaluarea politicii firmei.
 • Managementul risculuiStudentul va incerca sa cunoască principii si metode de organizare economica, să cunoască elemente si determinanti ai procesului de luare a deciziilor in conditii de risc si incertitudine in care trebuie, vrand nevrand, sa evolueze agentii economici.
 • Realitate virtualaCurs in care studentul invata să cunoască componenta, functionarea si modul de realizare a platformelor de realitate virtuala, să înţeleagă modul de realizare a mediilor virtuale si să evalueze performantele diferitelor platforme de realitate virtuala.
 • Integrare europeanaO materie foarte actuala care il invata pe viitorul manager cunoască oportunităţile şi amenintările aduse de integrarea României în Uniunea Europeană, modul de organizare a instituţiilor europene şi atributiile acestora.
 • Tehnologii de fabricatieIn cadul acestei materii, viitorul inginer va invata procedeele de prelucrare a diferitelor tipuri de suprafeţe şi piese dar si noţiuni privind fabricaţia asistată de calculator şi fabricaţia ecologică.
 • Masini, roboti si echipamente de fabricatieIn cadrul acestui curs, studentul invata să cunoască structura şi particularităţile sistemelor flexibile de fabricaţie si principiile de funcţionare a maşinilor cu comandă numerică. De asemenea modalităţile de programare a maşinilor cu comandă numerica (manuală şi asistată de calculator) vor fi niste abilitati insusite de el.
 • ManagementIn cadrul acestui curs, studentii vor invata să cunoască şi să înţeleagă cerinţele managementului afacerilor în condiţiile economiei de piaţă şi implicaţiile globalizării asupra funcţionării societăţilor comerciale, elementele procesului de management în întreprinderea modernă şi rolurile managerului. Pentru a-l pregati pentru viitoarea meserie, cursul va incerca sa il faca pe student sa înţeleagă modul de funcţionare a unei societăţi comerciale şi factorii care determină succesul ei pe piaţă.
 • Finante si contabilitateStudentul se va familiariza cu ciclul contabil şi a logicii contabile în funcţionarea economică a întreprinderii, va insuşi cunoştinţele necesare pentru o interpretare managerială a rapoartelor financiar contabile ale firmei si va descoperi logica financiara articulata în jurul cuplului "rentabilitate-risc", esenţială pentru înţelegerea finanţelor moderne.
 • Sisteme de management de mediuStudentul invata sa cunoască problemele generale de protecţia mediului şi a conceptului dezvoltării durabile si sa cunoască tipuri de sisteme de management de mediu şi implementarea lor într-o organizaţie.
 • Evaluarea impactului asupra mediuluiStudentul primeste informatii prin care intelege metodele si instrumentele specifice evaluării impactului activităţilor industriale asupra mediului si să evalueze şi interpreteze impacturile activităţilor industriale asupra mediului.
 • ErgonomieStudentul invata sa cunoască principiile de proiectare ergonomică a unui sistem de muncă si să înţeleagă interacţiunile dintre componentele sistemului de muncă.
 • Terminologie de afaceri intr-o limba strainaStudiul şi comaparaţia funcţiilor şi structurilor lingvistice specifice discursului tehnic şi de afaceri si insuşirea structurilor lingvistice folosite în comunicarea interpersonală. Limba este la alegere, ca si in anii anteriori.
 • Practica specifica economica

Anul 4 de studiu:

 • Ingineria sistemelor de productieCunoaşterea de cǎtre studenţi a tendinţelor actuale în proiectarea şi planificarea organizatoricǎ a sistemelor moderne de producţie şi a sistemelor de stocuri. De asemenea, studenţii vor cunoaşte indicatorii economici de evaluare a utilajelor şi a tehnologiilor si asimilarea tehnicilor şi metodelor de planificare şi programare a producţiei (de serie, de masǎ şi de unicate).
 • Piete de capitalStudentul va fi capabil să cunoască principii de organizare a pietei de capital si modul de operare pe burse si să cunoască instrumentele si procedurile folosite in operarea cu titlurile financiare.
 • Managementul calitatiiStudentul invata sa cunoasca filosofia, principiile şi conceptele managementului calităţii si sa inţeleagă modalităţile de stabilire, descriere, măsurare, menţinere sub control şi îmbunătăţire a caracteristicilor de produs, a parametrilor de proces si a performanţelor organizaţiei astfel încât să fie satisfăcute cerinţele clienţilor;
 • Comert intern si internationalStudentul va invata sa cunoască notiunile principale din comertul intern si international, sa recunoasca si sa aplice regulile INCOTERMS si cele mai importante canale de distributie.
 • Sociologia munciiDupă parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili să utilizeze metode cantitative şi calitative de cercetare si sa construiască instrumente specifice sociologiei muncii.
 • Inteligenta artificiala si sisteme expert pentru management După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili sa identifice si utilizeze evolutia si utilitatea sistemelor de inteligenta artificiala: retele fuzzy, retele neuronale, etc.
 • Managementul resurselor umaneStudentii vor avea deprinderi in sensul utilizarii metodelor specifice in managementul resurselor umane, analiza si impactul aspectelor legale şi etice asupra deciziilor din domeniul resurselor umane si evaluarea eficienta a utilizării resurselor umane.
 • Analiza economica a activitatiilor de productieDisciplina oferă studenţilor cunoştinţe şi deprinderi care să-i facă capabili de a evalua incidenţa economică şi financiară a deciziilor manageriale, dar şi de a realiza diagnoze parţiale sau globale asupra situaţiei unei întreprinderi. In scopul cunoaşterii fenomenelor economice şi pregătirii deciziilor privind activitatea lor viitoare, studenţii trebuie să fie capabili să stabilească structura diferitelor fenomene analizate, a relaţiilor lor de cauzalitate, a factorilor care le generează, dar şi legile formării şi desfăşurării lor.
 • Terminologie de afaceri intr-o limba strainaStructuri discursive, lexicale şi comunicative ale limbajului de specialitate cu privire la comunicarea de afaceri, corespondenţa comercială scrisă, finanţe, bănci, contabilitate instituţiile europene. Recunoaşterea şi rezolvarea tipurilor de teste de competenţă lingvistică internaţionale.
 • Sisteme informatice pentru managementDupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili sa faca analiza sistemului informational existent al unei organizatii, sa cunoasca informatiile si documentele din compartimentele unei organizatii dar si sa foloseasca in analiza si proiectarea/reproiectarea sistemului informational metode moderne (analiza si proiectarea structurata).
 • Simularea activitatii intreprinderiiIn intreprinderea simulata creata in cadrul catedrei, studentii parcurg toate departamentele unei intreprinderi reale cu scopul de a se familiariza cu toate posturile unei fabrici. Acestea acumuleaza cunostinte si experienta de lucru, care, apoi ii ajuta in viitoarea lor slujba.
 • Seminar specialitateEste un seminar prin care cei mai renumiti si de succes manageri din Romania isi rup 2-3 ore din timpul lor pretios pentru a impartasi experienta lor de manager tinerilor studenti. Acestia adreseaza intrebari legate de management, iar la final creeaza portretul managerului perfect.
 • Managementul proceselor inovationaleRolul principal al disciplinei este de a aduce cunoştinţe de proprietatea industriala si managementul proceselor inovationale.
 • Management financiarDupă parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili să analizeze situaţia financiară a unei întreprinderi, să determine structura financiară optimă pentru o întreprindere si identificarea cele mai ieftine şi mai convenabile surse de finanţare.
 • Ingineria valoriiViitorul inginer va invata sa înţeleagă mecanismul îmbunătăţirii valorii unui produs prin îmbunătăţirea relaţiei dintre funcţiile produsului şi costurile lor si să cunoască fazele planului operaţional al ingineriei valorii.
 • Studiul munciiIn cadrul acestui curs, studentul invata să cunoască direcţiile de studiere a muncii, să analizeze resursele şi factorii care influenţează eficienţa economică a unui proces de muncă si să evalueze eficienţa umană în muncă.
 • Tehnologii de asamblareDupa parcurgerea acestui curs, studentii vor sti sa aleagă forma potrivită de organizare a montajului si să aleagă mijloacele adecvate pentru mecanizarea şi automatizarea montajului.

Departamentul de Management si Inginerie Economica

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Facultatea de Constructii de Masini


B-dul Muncii nr. 103-105
Cluj-Napoca

contact@ingineriesimanagement.ro

Ne gasesti si aici

Admitere 2020

Ce posturi pot ocupa absolventii nostri?

– Proiectant de sisteme productive;
– Inginer tehnolog;
– Manager de diferite niveluri;
– Intreprinzator particular;
– Expert, consultant în probleme tehnico-economice;
– Inspector de credite în banci;
– Activitati de îndrumare si control;
– Director de vanzari;
– Activitati de marketing pe piata interna si internationala;
– Activitati de prognoza, planificare si investitii;
– Activitati de organizare si management;
– Activitati de asigurare a calitatii si protectia mediului;
– Proiectare (tehnica) tehnologica.

Noi te pregatim pentru meseriile viitorului: inginer 4.0 – antreprenor – manager. Decizia e la tine!