Sa ne cunostem mai bine!

Departamentul de Management si Inginerie Economica

Misiunea noastra

De a forma prin studii interdisciplinare (inginereşti, manageriale şi economice) specialişti capabili să proiecteze, să organizeze şi să conducă sisteme productive sau părţi ale acestora, precum şi să genereze ansamblul de relaţii care racordează aceste sisteme la mediul social-economic în care evoluează ele.

Astfel se faciliteaza formarea inginerului economist specialistului de talie europeană/mondială, capabil sa se integreze rapid în orice fel de economie, în ţara şi/sau în străinătate. Departamentul dispune atat de o baza materiala de ultima generatie cat si de cadre didactice cu o vasta experienta in domeniul managerial.

Membrii Departamentului de Management si Inginerie Economica

Director de departament:
S.l. dr.ing., ec. Claudiu Abrudan, e-mail: claudiu.abrudan@mis.utcluj.ro

1. Prof. dr.ing., ec. Laura Bacali, e-mail: laura.bacali@mis.utcluj.ro
2. Prof. dr.ing. Florin Lungu, e-mail: florin.lungu@mis.utcluj.ro
3. Prof. dr.ec. Emilia Ciupan, e-mail: emilia.ciupan@mis.utcluj.ro
4. Conf. dr.jur. Roxana Cordos, e-mail: roxana.cordos@mis.utcluj.ro
5. Conf. dr.ing. Cristina Feniser, e-mail: cristina.feniser@mis.utcluj.ro
6. Conf. dr.ing. Daniel Dumitru Filip, e-mail: daniel.filip@mis.utcluj.ro
7. Conf. dr.ing. Violeta Firescu, e-mail: violeta.firescu@mis.utcluj.ro
8. Conf. dr.ing. Carmen Muresan, e-mail: carmen.trif@gmail.com
9. Conf. dr.ing. Calin Ciprian Otel, e-mail: calin.otel@mis.utcluj.ro
10. Conf. dr.ing., ec. Adriana Sava, e-mail: adriana.sava@mis.utcluj.ro
11. Conf. dr.ing. Sorin Suteu, e-mail: sorin.suteu@mis.utcluj.ro
12. Conf. dr.ing., ec. Camelia Ucenic, e-mail: cameliaucenic@gmail.com
13. Conf. dr.ing Radu Vlad, radu.constantin.vlad@mis.utcluj.ro
14. S.l. dr.ing. Carmen Gabriela Bacila, e-mail: gabriela.bacila@mis.utcluj.ro
15. S.l. dr.ing., ec. Claudiu Abrudan, e-mail: claudiu.abrudan@mis.utcluj.ro
16. S.l. dr.ec. Monica Bogdan, e-mail: monica.turcu@mis.utcluj.ro
17. S.l. dr.ing. Simion Dan, email: simion.dan@mis.utcluj.ro
18. S.l. dr.ing., ec. Daniela Jucan, e-mail: daniela.jucan@mis.utcluj.ro
19. S.l. dr.ing., lic. teol. Remus Lungu, e-mail: remus.lungu@mis.utcluj.ro

Licenta

Specializarea de Inginerie Economica Industriala este cuprinsa in cadrul domeniului Inginerie si Management si se preda in limbile romana si engleza. 

Masterat

Departamentul MIE ofera 3 linii de masterat adaptate constant la nevoile pietei. Competentele dobandite ofera o perspectiva inginereasca, manageriala si antreprenoriala asupra problemelor din piata.

Doctorat

Cercetarea si inovatia sunt o necesitate a dezvoltarii umanitatii. Membrii din departamentul MIE coordoneaza teze de doctorat cu rezultate semnificative cu puternic impact in societate.

Viziunea noastra

Promovarea si implementarea de programe de educaţie profesională academică, de cercetare ştiinţifica, de cooperare interuniversitară naţionala şi internaţională cu organisme guvernamentale şi nonguvernamentale, cu alte instituţii/societăţi economice, în interesul, în primul rând, al economiei şi sistemului educaţional academic naţional, ţintind cele mai noi tehnologii în conformitate cu tendinţele actuale manifestate pe plan european/mondial.

Obiective strategice

  • Introducerea de noi discipline, cursuri, capitole şi lucrări de laborator în planurile de învăţământ, în scopul formării profesionale complete;
  • Imbunătăţirea activităţilor de educaţie profesională la disciplinele existente deja în domeniile economic, tehnic, informatic şi al calităţii produselor;
  • Stimularea activităţilor de cercetare ştiinţifică a personalului didactic şi studenţilor prin abordarea de noi teme de cercetare în scopurile creşterii nivelului activităţii didactice şi atragerii de noi fonduri financiare (extrabugetare);
  • Intreţinerea unor relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate în vederea îmbunătăţirii activităţilor de educaţie profesională şi de cercetare ştiinţifică;
  • Modernizarea tehnologlilor de educaţie profesională în scopul transmiterii unui volum optim de informaţii;
  • Lărgirea paletei cursurilor aferente strategiei de formare continuă a catedrei;
  • Atragerea unor parteneri din industrie în colaborarea tehnico-ştiinţifică pe bază de contract în vederea sprijinirii activităţii didactice şi atragerii de noi fonduri financiare destinate dezvoltării;
  • Cointeresarea tinerilor absolvenţi foarte bine pregătiţi profesional în cercetarea ştiinţifică prin studii de master şi/sau doctorale;
  • Concentrarea tuturor eforturilor şi programelor/proiectelor spre achiziţionarea de platforme hardware şi software şi de echipamente şi tehnologii performante, purtătoare de informatică.

Alumni puternici!

Datorita conștințelor dobândite in anii de studiu, absolvenții noștri ajung sa ocupe poziții și roluri importante in organizații locale, naționale sau internaționale. Ei sunt dovada succesului nostru si ne ajuta constant sa ne îmbunătățim perspectivele si cerințele mediului privat.

Alumni secției de Inginerie Economica Industriala sunt membrii unei asociații nonprofit, denumita Asociatia Managerilor si a Inginerilor Economisti din Romania (AMIER) unde se întâlnesc periodic si se ajuta reciproc mult timp după absolvirea specializării.